• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HP - CARD LAN

 • HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  MSP: 538696-B21

  6,700,000 đ

 • HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  MSP: 593722-B21

  7,300,000 đ

 • HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  MSP: 647594-B21

  5,500,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«