• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD HPE

 • HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF 2.5in SC

  HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF 2.5in SC

  MSP: 870765-B21

  17,700,000 đ

 • HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF 2.5in SC

  HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF 2.5in SC

  MSP: 881457-B21

  8,700,000 đ

 • HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD

  HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD

  MSP: 765466-B21

  12,200,000 đ

 • HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD

  HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD

  MSP: 872481-B21

  8,200,000 đ

 • HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870759-B21

  9,200,000 đ

 • HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870757-B21

  6,900,000 đ

 • HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  MSP: 872477-B21

  4,900,000 đ

 • HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870753-B21

  5,500,000 đ

 • HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  MSP: 846514-B21

  10,500,000 đ

 • HP 3TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM

  HP 3TB 3.5-inch LFF SAS 12Gb/s 7.2K RPM

  MSP: 846528-B21

  6,600,000 đ

 • HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  HPE 1TB 12G SAS 7.2K 3.5in

  MSP: 846524-B21

  4,500,000 đ

 • HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in

  MSP: 652753-B21

  4,400,000 đ

 • HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 450GB 12G SAS 15K 3.5in

  MSP: 737394-B21

  7,200,000 đ

 • HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in

  MSP: 737261-B21

  5,700,000 đ

 • HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 6TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  MSP: 846510-B21

  10,200,000 đ

 • HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  HPE 3TB 6G SATA 7.2K 3.5in

  MSP: 861693-B21

  6,000,000 đ

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 756621-B21

  Liên hệ

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 764923-B21

  Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 756636-B21

  Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  MSP: 764925-B21

  Liên hệ

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  MSP: 741151-B21

  Liên hệ

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  MSP: 741155-B21

  Liên hệ

 • HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  MSP: 756657-B21

  Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  MSP: 764927-B21

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«