• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   THECUS

 • Thecus N12000PRO

  Thecus N12000PRO

  MSP: 12-Bay Enterprise-Class

  90,000,000 đ

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  MSP: N7710-G

  26,000,000 đ

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  MSP: N2800

  10,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«