• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LENOVO 3.5 INCH

 • IBM 500GB 7.2K SATA HDD

  IBM 500GB 7.2K SATA HDD

  MSP: 39M4514

  Liên hệ

 • IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  MSP: 43W7622

  Liên hệ

 • IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  MSP: 49Y6092

  Liên hệ

 • IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  MSP: 49Y6097

  Liên hệ

 • IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  MSP: 49Y6102

  Liên hệ

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  MSP: 81Y9786

  Liên hệ

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  MSP: 81Y9802

  Liên hệ

 • IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps G2SS SATA

  IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps G2SS SATA

  MSP: 81Y9806

  Liên hệ

 • IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  MSP: 81Y9814

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 3.5in 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 6Gbs G2SS

  Lenovo IBM 3.5in 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 6Gbs G2SS

  MSP: 81Y9810

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS

  MSP: 00YL702

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  MSP: 81Y9790

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  MSP: 81Y9794

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS 512e

  Lenovo IBM 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS 512e

  MSP: 00FN208

  Liên hệ

 • Lenovo IBM 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5in

  Lenovo IBM 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5in

  MSP: 00FN143

  Liên hệ

 • Lenovo 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  Lenovo 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  MSP: 7XB7A00041

  Liên hệ

 • Lenovo 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  Lenovo 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  MSP: 7XB7A00042

  Liên hệ

 • Lenovo 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 3.5In

  Lenovo 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 3.5In

  MSP: 7XB7A00038

  Liên hệ

 • Lenovo 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  Lenovo 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  MSP: 7XB7A00043

  Liên hệ

 • Lenovo 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  Lenovo 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 3.5in

  MSP: 7XB7A00039

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«