• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL RAID

 • Raid PERC H830 2Gb NV Cache

  Raid PERC H830 2Gb NV Cache

  MSP: Raid Controller

  6,000,000 đ

 • Raid PERC H330 Raid Controller

  Raid PERC H330 Raid Controller

  MSP: Integrated or Adaptor

  3,500,000 đ

 • Raid PERC H830P 2Gb NV Cache

  Raid PERC H830P 2Gb NV Cache

  MSP: Raid Controller

  6,100,000 đ

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller

  MSP: Integrated or Adaptor

  10,000,000 đ

 • Dell PERC H730 RAID Controller

  Dell PERC H730 RAID Controller

  MSP: 1GB NV Cache

  6,200,000 đ

 • Dell PERC H330 Integrated RAID Controller

  Dell PERC H330 Integrated RAID Controller

  MSP: 405-AAEI

  2,900,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«