• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CARD LAN

 • Emulex OneConnect OCe14102-UX-D

  Emulex OneConnect OCe14102-UX-D

  MSP: 2-port PCIe 10GbE CNA

  11,800,000 đ

 • Intel Ethernet X540 DP

  Intel Ethernet X540 DP

  MSP: 10GBASE-T Server Adapter

  7,300,000 đ

 • Intel Ethernet I350 QP

  Intel Ethernet I350 QP

  MSP: 1Gb Server Adapter

  4,000,000 đ

 • Intel Ethernet I350 DP

  Intel Ethernet I350 DP

  MSP: 1Gb Server Adapter

  1,800,000 đ

 • Broadcom 5719 Quad

  Broadcom 5719 Quad

  MSP: Port 1 Gigabit Network

  1,800,000 đ

 • Dell Broadcom 5720 Dual Port

  Dell Broadcom 5720 Dual Port

  MSP: 1 Gigabit Network Interface Card

  1,200,000 đ

 • HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  HP NC375T PCI Express Quad Port Gigabit Server Adapter

  MSP: 538696-B21

  6,700,000 đ

 • HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  HP NC365T 4-port Ethernet Server Adapter

  MSP: 593722-B21

  7,300,000 đ

 • HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter

  MSP: 647594-B21

  5,500,000 đ

 • QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA

  QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA

  MSP: 01CV760

  15,000,000 đ

 • ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM

  ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM

  MSP: 7ZT7A00544

  1,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«