• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   VMware

 • Standard Enterprise

  Standard Enterprise

  MSP: vSphere

  Liên hệ

 • Standard license

  Standard license

  MSP: vSphere

  Liên hệ

 • Essential license - Kit

  Essential license - Kit

  MSP: vsphere

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«