• 0989 937 937

    0968 508 508

  • 0 sản phẩm

    CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
  • 0989 937 937

    0968 508 508

  • 0 sản phẩm

      VMware

  • Standard Enterprise

    Standard Enterprise

    MSP: vSphere

    Liên hệ

  • Standard license

    Standard license

    MSP: vSphere

    Liên hệ

  • Essential license - Kit

    Essential license - Kit

    MSP: vsphere

    Liên hệ

    • SEAGATE
    • CISCO
    • DELL
    • HPE
    • intel
    • lenovo
    • INTEL
    • supermicro
    • SAMSUNG
    • QNAP
    • SYNOLOGY
    TOP
    hỗ trợ khách hàng«