• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL POWER

 • Dell Single Hot Plug Power Supply 495W (1+0)

  Dell Single Hot Plug Power Supply 495W (1+0)

  MSP: 450-AEBM

  3,700,000 đ

 • Dell Single Hot-Plug Power Supply (1+0) 1100W

  Dell Single Hot-Plug Power Supply (1+0) 1100W

  MSP: 450-AEBL

  4,400,000 đ

 • Dell Single Hot-plug Power Supply (1+0) 750W

  Dell Single Hot-plug Power Supply (1+0) 750W

  MSP: 450-AEBN

  4,200,000 đ

 • Dell Single Hot-plug Power Supply 350w

  Dell Single Hot-plug Power Supply 350w

  MSP: 450-AFJN

  4,400,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«