• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   UPS - BỘ LƯU ĐIỆN

 • APC Smart-UPS

  APC Smart-UPS

  MSP: SMC2000I

  11,000,000 đ

 • APC Smart-UPS C SMC1500I

  APC Smart-UPS C SMC1500I

  MSP:

  7,500,000 đ

 • APC Smart-UPS C SMC1000I

  APC Smart-UPS C SMC1000I

  MSP: SMC1000I

  5,700,000 đ

 • APC Mobile Power Pack 5000mAh

  APC Mobile Power Pack 5000mAh

  MSP:

  600,000 đ

 • APC Mobile Power Pack 10000mAh

  APC Mobile Power Pack 10000mAh

  MSP:

  1,000,000 đ

 • CyberPower BU1000E-AS

  CyberPower BU1000E-AS

  MSP:

  1,500,000 đ

 • CyberPower Back-UPS BU600E-AS

  CyberPower Back-UPS BU600E-AS

  MSP:

  700,000 đ

 • Santak Blazer PRO 2000

  Santak Blazer PRO 2000

  MSP:

  6,000,000 đ

 • SANTAK OFFLINE TG1000

  SANTAK OFFLINE TG1000

  MSP:

  2,800,000 đ

 • SANTAK OFFLINE TG500

  SANTAK OFFLINE TG500

  MSP:

  1,100,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«