• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LENOVO DESKTOPS

 • Lenovo ThinkCentre M720T

  Lenovo ThinkCentre M720T

  MSP: I5-8400

  12,600,000 đ

 • Lenovo V530s 15ICB

  Lenovo V530s 15ICB

  MSP: I5-8400

  10,000,000 đ

 • Lenovo V530s 15ICB

  Lenovo V530s 15ICB

  MSP: I3-8100

  7,700,000 đ

 • Lenovo V530s 15ICB

  Lenovo V530s 15ICB

  MSP: G5400

  6,050,000 đ

 • Lenovo V530s 07ICB

  Lenovo V530s 07ICB

  MSP: G4900

  6,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«