• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD DELL

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  11,000,000 đ

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  13,000,000 đ

 • HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.8TB 10K SAS 12Gbps 512e 2.5in HP

  MSP:

  9,300,000 đ

 • HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  6,900,000 đ

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  6,600,000 đ

 • HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 1TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  7,900,000 đ

 • HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 900GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  9,900,000 đ

 • HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  HDD Server Dell 600GB 15K SAS 12Gbps 512n 2.5in HP

  MSP:

  6,900,000 đ

 • HDD Server Dell 4TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 4TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  MSP:

  7,500,000 đ

 • HDD Server Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 4TB 7.2K SATA 6Gbps 512n 3.5in HP

  MSP:

  7,000,000 đ

 • HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  HDD Server Dell 2TB 7.2K NLSAS 12Gbps 512n 3.5in HP

  MSP:

  5,200,000 đ

 • Ổ cứng Dell 10TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 10TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  MSP:

  12,600,000 đ

 • Ổ cứng Dell 8TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 8TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  MSP:

  9,700,000 đ

 • Ổ cứng Dell 8TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 8TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug CusKit

  MSP:

  9,500,000 đ

 • Ổ cứng Dell 6TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  Ổ cứng Dell 6TB 7.2K NLSAS 3.5 Hotplug CusKit

  MSP:

  8,000,000 đ

 • Ổ cứng Dell 6TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  Ổ cứng Dell 6TB 7.2K SATA 3.5 Hotplug 13G CusKit

  MSP:

  7,000,000 đ

 • DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.92TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  31,200,000 đ

 • DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 1.6TB 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  25,500,000 đ

 • DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 960Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  15,300,000 đ

 • DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 800Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  13,000,000 đ

 • DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 480Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  9,200,000 đ

 • DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 400Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  8,600,000 đ

 • DELL SSD 240Gb 2,5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 240Gb 2,5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  6,250,000 đ

 • DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  DELL SSD 120Gb 2.5 Sata 6Gbs Hotplug

  MSP:

  3,750,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«