• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SOFWARE - PHẦM MỀM

 • WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

  WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

  MSP: FQC-09478

  Liên hệ

 • Windows Server CAL 2019 English

  Windows Server CAL 2019 English

  MSP: OEI 5 Clt User CAL

  4,800,000 đ

 • Windows Svr Std 2019 English 64Bit

  Windows Svr Std 2019 English 64Bit

  MSP: OEI DVD 16 Core

  18,000,000 đ

 • Windows Svr Std 2016 64Bit English

  Windows Svr Std 2016 64Bit English

  MSP: 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  15,000,000 đ

 • Window SV Std 2012 OEM

  Window SV Std 2012 OEM

  MSP: 64 English 1pk DSP OEI

  15,000,000 đ

 • Bộ Win Pro 10 64Bit Eng

  Bộ Win Pro 10 64Bit Eng

  MSP: ntl 1pk DSP OEI DVD

  3,200,000 đ

 • Bộ Win Pro 10 32Bit Eng

  Bộ Win Pro 10 32Bit Eng

  MSP: ntl 1pk DSP OEI DVD

  3,200,000 đ

 • Win Home 10 64Bit Eng

  Win Home 10 64Bit Eng

  MSP: KW9-00139

  2,300,000 đ

 • OfficeStd 2019 SNGL OLP NL

  OfficeStd 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 021-10609

  Liên hệ

 • OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL

  OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL

  MSP: 79P-05729

  Liên hệ

 • Office Home and Business 2019

  Office Home and Business 2019

  MSP: T5D-03249

  5,300,000 đ

 • Office Home and Student 2019

  Office Home and Student 2019

  MSP: 79G-05066

  2,300,000 đ

 • Office Home and Business 2016

  Office Home and Business 2016

  MSP: English APAC EM DVD

  4,200,000 đ

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  MSP: 101 block

  92,000 đ

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  MSP: 1 - 100 block

  115,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 8 CPU Mthly

  8,400,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 4 CPU Mthly

  5,500,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 2 CPU Mthly

  3,670,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 8 CPU Mthly

  5,500,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 4 CPU Mthly

  3,670,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 2 CPU Mthly

  2,450,000 đ

 • Standard Enterprise

  Standard Enterprise

  MSP: vSphere

  Liên hệ

 • Standard license

  Standard license

  MSP: vSphere

  Liên hệ

 • Essential license - Kit

  Essential license - Kit

  MSP: vsphere

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«