• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU SERVER - VI XỬ LÝ

 • Intel Xeon Silver 4116

  Intel Xeon Silver 4116

  MSP: 16.5M Cache 2.10 GHz

  40,200,000 đ

 • Intel Xeon Silver 4114

  Intel Xeon Silver 4114

  MSP: 13.75M Cache 2.20 GHz

  16,800,000 đ

 • Intel Xeon Silver 4110

  Intel Xeon Silver 4110

  MSP: 11M Cache 2.10 GHz

  19,800,000 đ

 • Intel Xeon Bronze 3106

  Intel Xeon Bronze 3106

  MSP: 11M Cache 1.70 GHz

  12,500,000 đ

 • Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  MSP: E5-2698v4

  113,400,000 đ

 • Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  MSP:

  72,500,000 đ

 • Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  MSP:

  64,200,000 đ

 • Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  MSP: E5-2680v4

  60,700,000 đ

 • HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 Kit

  MSP: 801232-B21

  17,000,000 đ

 • HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 Kit

  MSP: 801233-B21

  12,300,000 đ

 • HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2640v4 Kit

  MSP: 817937-B21

  36,000,000 đ

 • HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2630v4 Kit

  MSP: 817933-B21

  25,000,000 đ

 • HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 Kit

  MSP: 817927-B21

  17,000,000 đ

 • HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 Kit

  MSP: 817925-B21

  12,300,000 đ

 • HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit

  MSP: 818174-B21

  24,500,000 đ

 • HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4

  HPE DL160 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4

  MSP: 818172-B21

  17,000,000 đ

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  Intel Xeon Processor E5-2650 v4 12C 2.2GHz 30MB 2400MHz 105W

  MSP: 00YJ197

  Liên hệ

 • Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  Intel Xeon Processor E5-2640 v4 10C 2.4GHz 25MB 2133MHz 90W

  MSP: 00YJ199

  33,200,000 đ

 • Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB Cache 2133MHz 85W

  MSP: 00YJ198

  24,700,000 đ

 • Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1GHz 20MB 2133MHz 85W

  MSP: 00YJ195

  15,800,000 đ

 • Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB

  Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB

  MSP: X3650M5 5462G2A

  41,000,000 đ

 • Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz 1866MHz 20MB L3

  Intel Xeon E5-2640v3 8C 2.6GHz 1866MHz 20MB L3

  MSP: 00FK644

  37,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«