• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL WORKSTATION

 • Dell Precision Tower 3430 CTO

  Dell Precision Tower 3430 CTO

  MSP: 42PT3430DW01

  Liên hệ

 • Dell Precision Tower 3430 CTO

  Dell Precision Tower 3430 CTO

  MSP: 42PT3430D01

  21,800,000 đ

 • Dell Precision 5820 Tower 70154203

  Dell Precision 5820 Tower 70154203

  MSP: W-2123 2x8GB 1TB 256Gb VGA 5GB

  54,000,000 đ

 • Dell Precision 5820 Tower 70154200

  Dell Precision 5820 Tower 70154200

  MSP: W-2104 2x8GB 1TB 256Gb VGA 2GB

  44,000,000 đ

 • Precision 5820 Tower 70154208

  Precision 5820 Tower 70154208

  MSP: W-2104 2x8GB 1TB VGA 2GB

  41,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172473

  Precision 3630 Tower 70172473

  MSP: i7-8700K 2x8GB 1TB VGA 5G

  32,800,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172474

  Precision 3630 Tower 70172474

  MSP: i7-8700 2x8GB 1TB VGA 4G

  32,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172472

  Precision 3630 Tower 70172472

  MSP: i7-8700 2x8GB 1TB

  28,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172471

  Precision 3630 Tower 70172471

  MSP: E-2124 2x8GB 1TB

  26,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172470

  Precision 3630 Tower 70172470

  MSP: E-2136 2x4GB 1TB

  26,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172469

  Precision 3630 Tower 70172469

  MSP: E2124G 2x4GB 1TB

  24,000,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78DW26

  106,000,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78D025

  101,500,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78D024

  63,000,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78D023

  58,900,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78D022

  63,300,000 đ

 • Precision 7820 Tower XCTO Base

  Precision 7820 Tower XCTO Base

  MSP: 42PT78D021

  46,500,000 đ

 • Precision 5820 Tower

  Precision 5820 Tower

  MSP: 42PT58DW21

  42,600,000 đ

 • Precision 5820 Tower

  Precision 5820 Tower

  MSP: 42PT58DW20

  49,000,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: 42PT3630DW01

  41,350,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: E2124 42PT3630D06

  22,700,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: E2124G 42PT3630D05

  22,000,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: E2146G 42PT3630D04

  35,500,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: i7 8700K 42PT3630D03

  27,700,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: i7 8700 42PT3630D02

  25,000,000 đ

 • Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  Dell Precision Tower 3630 CTO BASE

  MSP: i5-8600 42PT3630D01

  22,000,000 đ

 • Dell Precision T5810 E5 1620v4

  Dell Precision T5810 E5 1620v4

  MSP: 42PT58DW12

  40,500,000 đ

 • Dell Precision T5810 E5 1607v4

  Dell Precision T5810 E5 1607v4

  MSP: 42PT58DW14

  33,500,000 đ

 • Dell Precision T5810 E5 1607v3

  Dell Precision T5810 E5 1607v3

  MSP: 42PT58DW08 Mini Tower

  33,500,000 đ

 • Dell Precision Tower 3620 E3 1270v6

  Dell Precision Tower 3620 E3 1270v6

  MSP: 42PT36D013 XCTO BASE

  33,200,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«