• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LIÊN HỆ

  Liên Hệ công tu cổ Phần Nhật Thiên Minh

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH

  Địa chỉ : R2 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

  Điện thoại: (028) 3868 4338 / 3868 4339 | Fax: (028) 3868 4337

  Hotline: 0989 937 937 (24h/7) 

  Email: info@ntm.com.vn | Website: https://www.ntm.com.vn

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«