• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL SERVERS PART

 • FAN DELL R740 R740XD

  FAN DELL R740 R740XD

  800,000 đ

  Mã sản phẩm: 384-BBQC

 • Heatsink for CPU For T640 T440

  Heatsink for CPU For T640 T440

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 412-AAMZ

 • Heatsink for CPU For R540

  Heatsink for CPU For R540

  1,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 2nd CPU APAC

 • Heatsink for CPU For R440

  Heatsink for CPU For R440

  1,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 412-AALK

 • Heatsink for CPU For R640

  Heatsink for CPU For R640

  750,000 đ

  Mã sản phẩm: 165W

 • Heatsink for CPU For R740 R740XD

  Heatsink for CPU For R740 R740XD

  900,000 đ

  Mã sản phẩm: 125W

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 7FMCH

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: N37V3

 • Dell Single Hot Plug Power Supply 495W (1+0)

  Dell Single Hot Plug Power Supply 495W (1+0)

  3,700,000 đ

  Mã sản phẩm: 450-AEBM

 • Dell Single Hot-Plug Power Supply (1+0) 1100W

  Dell Single Hot-Plug Power Supply (1+0) 1100W

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 450-AEBL

 • Dell Single Hot-plug Power Supply (1+0) 750W

  Dell Single Hot-plug Power Supply (1+0) 750W

  4,200,000 đ

  Mã sản phẩm: 450-AEBN

 • Dell Single Hot-plug Power Supply 350w

  Dell Single Hot-plug Power Supply 350w

  4,400,000 đ

  Mã sản phẩm: 450-AFJN

 • iDRAC9 Enterprise Perpetual Digital License

  iDRAC9 Enterprise Perpetual Digital License

  8,000,000 đ

  Mã sản phẩm: 385-BBKW

 • Dell DVD+/-RW, SATA Internal CusKit

  Dell DVD+/-RW, SATA Internal CusKit

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  2,000,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

 • iDRAC8 Dell Remote Access Controller

  iDRAC8 Dell Remote Access Controller

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm:

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn