• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HPE 2.5 INCH

 • HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF 2.5in SC

  HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF 2.5in SC

  MSP: 870765-B21

  17,700,000 đ

 • HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF 2.5in SC

  HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF 2.5in SC

  MSP: 881457-B21

  8,700,000 đ

 • HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD

  HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD

  MSP: 765466-B21

  12,200,000 đ

 • HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD

  HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD

  MSP: 872481-B21

  8,200,000 đ

 • HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870759-B21

  9,200,000 đ

 • HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870757-B21

  6,900,000 đ

 • HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  MSP: 872477-B21

  4,900,000 đ

 • HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD

  MSP: 870753-B21

  5,500,000 đ

 • HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD

  MSP: 872475-B21

  4,100,000 đ

 • HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  HP 2TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  MSP: 765455-B21

  12,200,000 đ

 • HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  MSP: 791034-B21

  12,200,000 đ

 • HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm 2.5in

  MSP: 781518-B21

  8,200,000 đ

 • HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in

  HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5in

  MSP: 832514-B21

  7,000,000 đ

 • HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  HP 1TB 6G SATA 7.2k 2.5in

  MSP: 765453-B21

  6,800,000 đ

 • HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch

  HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch

  MSP: 655710-B21

  7,100,000 đ

 • HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in

  HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in

  MSP: 785069-B21

  7,100,000 đ

 • HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in

  HP 900GB 6G SAS 10K 2.5in

  MSP: 652589-B21

  7,000,000 đ

 • HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in

  HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in

  MSP: 759212-B21

  7,500,000 đ

 • HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in

  HP 600GB 12G SAS 10K 2.5in

  MSP: 781516-B21

  5,000,000 đ

 • HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in

  HP 500GB 6G SAS 7.2K 2.5in

  MSP: 652745-B21

  4,800,000 đ

 • HP 450GB 12G SAS 15K 2.5in

  HP 450GB 12G SAS 15K 2.5in

  MSP: 759210-B21

  7,000,000 đ

 • HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in

  HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in

  MSP: 759208-B21

  6,000,000 đ

 • HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC

  HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC

  MSP: 785067-B21

  3,750,000 đ

 • HP 1,2TB NVMe x4 Lanes PCIe 2,5-inch SFF SATA

  HP 1,2TB NVMe x4 Lanes PCIe 2,5-inch SFF SATA

  MSP: 764906-B21

  Liên hệ

 • HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF 2.5in

  HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF 2.5in

  MSP: 872479-B21

  6,400,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«