• 0989 937 937

    0968 508 508

  • 0 sản phẩm

    CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
  • 0989 937 937

    0968 508 508

  • 0 sản phẩm

      HP - DVD - FLASH CARD

  • HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

    HP 9.5mm SATA DVD-RW JackBlack G9 Optical Drive

    MSP: 726537-B21

    1,400,000 đ

  • HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

    HP 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive

    MSP: 726536-B21

    1,200,000 đ

    • SEAGATE
    • CISCO
    • DELL
    • HPE
    • intel
    • lenovo
    • INTEL
    • supermicro
    • SAMSUNG
    • QNAP
    • SYNOLOGY
    TOP
    hỗ trợ khách hàng«
  • NHÂN VIÊN KINH DOANH

    0913707997 (Mr Duy Cường )

    cuong.tran@ntm.com.vn