• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HP DESKTOP

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU27PA

  13,650,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LW11PA

  10,450,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LW10PA

  10,400,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU29PA

  8,650,000 đ

 • Máy tính HP 280 G4

  Máy tính HP 280 G4

  MSP: 4LU26PA

  8,400,000 đ

 • Máy tính HP 280 G3

  Máy tính HP 280 G3

  MSP: 4FB39PA

  8,200,000 đ

 • Máy tính HP 280 G3

  Máy tính HP 280 G3

  MSP: 2XM16PA

  6,650,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«