• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HDD WESTERN

 • Ổ cứng WD Gold 12TB

  Ổ cứng WD Gold 12TB

  MSP: WD121KRYZ

  13,500,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 10TB

  Ổ cứng WD Gold 10TB

  MSP: WD101KRYZ

  12,700,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 8TB

  Ổ cứng WD Gold 8TB

  MSP: WD8003FRYZ

  10,400,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 6TB

  Ổ cứng WD Gold 6TB

  MSP: WD6002FRYZ

  6,300,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 4TB

  Ổ cứng WD Gold 4TB

  MSP: WD4002FYYZ

  6,300,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 2TB

  Ổ cứng WD Gold 2TB

  MSP: WD2005FBYZ

  3,400,000 đ

 • Ổ cứng WD Gold 1TB

  Ổ cứng WD Gold 1TB

  MSP: WD1005FBYZ

  2,700,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«