• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   HBA CARD - ADAPTER

 • Emulex LPE 16002 DP 16Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 16002 DP 16Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Emulex LPE 16002

  17,500,000 đ

 • Emulex LPE 16000 SP 16Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 16000 SP 16Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Emulex LPE 16000

  11,700,000 đ

 • Emulex LPE 12002 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 12002 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Emulex LPE 12002

  13,800,000 đ

 • Emulex LPE 12000 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  Emulex LPE 12000 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Emulex LPE 12000

  10,000,000 đ

 • QLogic 2662 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2662 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Qlogic 2662

  22,400,000 đ

 • QLogic 2562 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2562 DP 8Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Qlogic 2562

  12,700,000 đ

 • QLogic 2560 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  QLogic 2560 SP 8Gb Fibre Channel HBA

  MSP: Qlogic 2560

  9,200,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«