• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   STOGAGE - THIẾT BỊ LƯU TRỮ

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  MSP: E-2124 4 x 12TB

  322,000,000 đ

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  MSP: E-2124 4 x 8TB

  272,000,000 đ

 • Dell Storage NX3340

  Dell Storage NX3340

  MSP: Network Attached Storage

  Liên hệ

 • Dell Storage NX3240

  Dell Storage NX3240

  MSP: Network Attached Storage

  Liên hệ

 • Dell EqualLogic PS4100XV

  Dell EqualLogic PS4100XV

  MSP:

  Liên hệ

 • Dell Storage PS4210

  Dell Storage PS4210

  MSP:

  Liên hệ

 • Dell Storage SCv2020

  Dell Storage SCv2020

  MSP:

  Liên hệ

 • IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  IBM Storwize V3700 2.5-inch Storage

  MSP: V3700

  Liên hệ

 • Sysnology DS3617xs

  Sysnology DS3617xs

  MSP: DS3617xs

  Liên hệ

 • Synology RS2416+

  Synology RS2416+

  MSP: RS2416+

  Liên hệ

 • Synology DX517 5-Bay

  Synology DX517 5-Bay

  MSP: DX517 5-Bay

  Liên hệ

 • Thecus N12000PRO

  Thecus N12000PRO

  MSP: 12-Bay Enterprise-Class

  90,000,000 đ

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  MSP: N7710-G

  26,000,000 đ

 • Thiết bị lưu trữ Thecus

  Thiết bị lưu trữ Thecus

  MSP: N2800

  10,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«