• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SANTAK

 • Santak Blazer PRO 2000

  Santak Blazer PRO 2000

  MSP:

  6,000,000 đ

 • SANTAK OFFLINE TG1000

  SANTAK OFFLINE TG1000

  MSP:

  2,800,000 đ

 • SANTAK OFFLINE TG500

  SANTAK OFFLINE TG500

  MSP:

  1,100,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«