• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CISCO NETWORKING

 • Cisco SG500X-48-K9-G5

  Cisco SG500X-48-K9-G5

  MSP: Cisco SG500X

  45,000,000 đ

 • Cisco SF500-24-K9-G5

  Cisco SF500-24-K9-G5

  MSP: Cisco SF500

  7,700,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«