• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LENOVO 2.5 INCH

 • Lenovo ThinkSystem 2,5 900GB 15K SAS

  Lenovo ThinkSystem 2,5 900GB 15K SAS

  MSP: 7XB7A00023

  8,000,000 đ

 • Lenovo ThinkSystem 2,5 300GB 10K SAS

  Lenovo ThinkSystem 2,5 300GB 10K SAS

  MSP: 7XB7A00024

  3,500,000 đ

 • Lenovo ThinkSystem 2,5 600GB 10K SAS

  Lenovo ThinkSystem 2,5 600GB 10K SAS

  MSP: 7XB7A00025

  4,000,000 đ

 • Lenovo ThinkSystem 2,5 1,2TB 10K SAS

  Lenovo ThinkSystem 2,5 1,2TB 10K SAS

  MSP: 7XB7A00027

  5,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«