• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DVD DELL - FLASH CARD

 • iDRAC9 Enterprise Perpetual Digital License

  iDRAC9 Enterprise Perpetual Digital License

  MSP: 385-BBKW

  8,000,000 đ

 • Dell DVD+/-RW, SATA Internal CusKit

  Dell DVD+/-RW, SATA Internal CusKit

  MSP:

  1,000,000 đ

 • vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  MSP:

  2,000,000 đ

 • VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  VFlash, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  MSP:

  1,500,000 đ

 • iDRAC8 Dell Remote Access Controller

  iDRAC8 Dell Remote Access Controller

  MSP:

  2,500,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«