• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL PRODUCT

 • Dell Precision Tower 3430 CTO

  Dell Precision Tower 3430 CTO

  MSP: 42PT3430DW01

  Liên hệ

 • Dell Precision Tower 3430 CTO

  Dell Precision Tower 3430 CTO

  MSP: 42PT3430D01

  21,800,000 đ

 • Dell Precision 5820 Tower 70154203

  Dell Precision 5820 Tower 70154203

  MSP: W-2123 2x8GB 1TB 256Gb VGA 5GB

  54,000,000 đ

 • Dell Precision 5820 Tower 70154200

  Dell Precision 5820 Tower 70154200

  MSP: W-2104 2x8GB 1TB 256Gb VGA 2GB

  44,000,000 đ

 • Precision 5820 Tower 70154208

  Precision 5820 Tower 70154208

  MSP: W-2104 2x8GB 1TB VGA 2GB

  41,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172473

  Precision 3630 Tower 70172473

  MSP: i7-8700K 2x8GB 1TB VGA 5G

  32,800,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172474

  Precision 3630 Tower 70172474

  MSP: i7-8700 2x8GB 1TB VGA 4G

  32,000,000 đ

 • Precision 3630 Tower 70172472

  Precision 3630 Tower 70172472

  MSP: i7-8700 2x8GB 1TB

  28,000,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  MSP: 42OT580005

  18,750,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  MSP: 42OT580003

  18,200,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  MSP: 42OT580002

  13,800,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 5080 SFF

  MSP: 42OT580001

  13,000,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  MSP: 42OT380008

  13,500,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  MSP: 42OT380006

  12,400,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  MSP: 42OT380005

  12,500,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  Máy tính để bàn Dell OptiPlex 3080

  MSP: 42OT380004

  12,000,000 đ

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  MSP: L5490I714WP-Black

  30,000,000 đ

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  MSP: L3400I5HDD-Black

  15,100,000 đ

 • Latitude 3480

  Latitude 3480

  MSP: L3480I514DF-Black

  17,500,000 đ

 • Mobile Precision 7720

  Mobile Precision 7720

  MSP: 42MP77DW007

  52,500,000 đ

 • Mobile Precision 7520

  Mobile Precision 7520

  MSP: 42MP75DW006

  52,500,000 đ

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  MSP: 42MP55DW004

  50,500,000 đ

 • Mobile Precision 5520

  Mobile Precision 5520

  MSP: 42MP55DW005

  53,300,000 đ

 • Dell Mobile Precision 3520

  Dell Mobile Precision 3520

  MSP: 42MP35DW003

  44,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«