• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL STOGAGE

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  MSP: E-2124 4 x 12TB

  322,000,000 đ

 • Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  Bộ lưu trữ Dell Storage NX440

  MSP: E-2124 4 x 8TB

  272,000,000 đ

 • Dell Storage NX3340

  Dell Storage NX3340

  MSP: Network Attached Storage

  Liên hệ

 • Dell Storage NX3240

  Dell Storage NX3240

  MSP: Network Attached Storage

  Liên hệ

 • Dell EqualLogic PS4100XV

  Dell EqualLogic PS4100XV

  MSP:

  Liên hệ

 • Dell Storage PS4210

  Dell Storage PS4210

  MSP:

  Liên hệ

 • Dell Storage SCv2020

  Dell Storage SCv2020

  MSP:

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«