• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL HEATSINK

 • FAN DELL R740 R740XD

  FAN DELL R740 R740XD

  MSP: 384-BBQC

  800,000 đ

 • Heatsink for CPU For T640 T440

  Heatsink for CPU For T640 T440

  MSP: 412-AAMZ

  1,000,000 đ

 • Heatsink for CPU For R540

  Heatsink for CPU For R540

  MSP: 2nd CPU APAC

  1,200,000 đ

 • Heatsink for CPU For R440

  Heatsink for CPU For R440

  MSP: 412-AALK

  1,200,000 đ

 • Heatsink for CPU For R640

  Heatsink for CPU For R640

  MSP: 165W

  750,000 đ

 • Heatsink for CPU For R740 R740XD

  Heatsink for CPU For R740 R740XD

  MSP: 125W

  900,000 đ

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  MSP: 7FMCH

  1,000,000 đ

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  MSP: N37V3

  1,000,000 đ

 • Heatsink for CPU For R530

  Heatsink for CPU For R530

  MSP: Up to 135W

  1,000,000 đ

 • Heatsink for CPU For R430

  Heatsink for CPU For R430

  MSP: CY1JY

  1,000,000 đ

 • Heatsink for CPU For 105W/160W

  Heatsink for CPU For 105W/160W

  MSP: Heatsink T630

  1,000,000 đ

 • Heat Sinks for PowerEdge T430

  Heat Sinks for PowerEdge T430

  MSP: 412-AAFX

  1,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«