• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU DELL

 • Intel Xeon Silver 4116

  Intel Xeon Silver 4116

  MSP: 16.5M Cache 2.10 GHz

  40,200,000 đ

 • Intel Xeon Silver 4114

  Intel Xeon Silver 4114

  MSP: 13.75M Cache 2.20 GHz

  16,800,000 đ

 • Intel Xeon Silver 4110

  Intel Xeon Silver 4110

  MSP: 11M Cache 2.10 GHz

  19,800,000 đ

 • Intel Xeon Bronze 3106

  Intel Xeon Bronze 3106

  MSP: 11M Cache 1.70 GHz

  12,500,000 đ

 • Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  Intel Xeon E5-2698v4 2.2GHz 50M Cache

  MSP: E5-2698v4

  113,400,000 đ

 • Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 35M Cache

  MSP:

  72,500,000 đ

 • Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  Intel Xeon E5-2683v4 2.1GHz 40M Cache

  MSP:

  64,200,000 đ

 • Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2680v4 2.4GHz 35M Cache

  MSP: E5-2680v4

  60,700,000 đ

 • Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  Intel Xeon E5-2667v4 3.2GHz 25M Cache

  MSP:

  70,900,000 đ

 • Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  Intel Xeon E5-2660v4 2.0GHz 35M Cache

  MSP:

  50,500,000 đ

 • Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  Intel Xeon E5-2650v4 2.2GHz 30M Cache

  MSP:

  39,000,000 đ

 • Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  Intel Xeon E5-2643v4 3.4GHz 20M Cache

  MSP:

  54,000,000 đ

 • Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz 15M Cache

  Intel Xeon E5-2637v4 3.5GHz 15M Cache

  MSP:

  34,700,000 đ

 • Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz 25M Cache

  Intel Xeon E5-2630v4 2.2GHz 25M Cache

  MSP:

  22,200,000 đ

 • Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz 10M Cache

  Intel Xeon E5-2623v4 2.6GHz 10M Cache

  MSP:

  15,800,000 đ

 • Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz 20M Cache

  Intel Xeon E5-2620v4 2.1GHz 20M Cache

  MSP:

  14,100,000 đ

 • Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache

  Intel Xeon E5-2609v4 1.7GHz, 20M Cache

  MSP:

  10,800,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«