• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   Virtuozzo

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  MSP: 101 block

  92,000 đ

 • Virtuozzo Storage

  Virtuozzo Storage

  MSP: 1 - 100 block

  115,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 8 CPU Mthly

  8,400,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 4 CPU Mthly

  5,500,000 đ

 • Virtuozzo 7 Unlimited

  Virtuozzo 7 Unlimited

  MSP: 2 CPU Mthly

  3,670,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 8 CPU Mthly

  5,500,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 4 CPU Mthly

  3,670,000 đ

 • Virtuozzo 7 Basic

  Virtuozzo 7 Basic

  MSP: 2 CPU Mthly

  2,450,000 đ

 • Virtuozzo 7

  Virtuozzo 7

  MSP: 8 CPU Mthly

  2,750,000 đ

 • Virtuozzo 7

  Virtuozzo 7

  MSP: 4 CPU Mthly

  1,840,000 đ

 • Virtuozzo 7

  Virtuozzo 7

  MSP: 2 CPU Mthly

  1,230,000 đ

 • Virtuozzo One

  Virtuozzo One

  MSP: 8 CPU Mthly

  690,000 đ

 • Virtuozzo One

  Virtuozzo One

  MSP: 4 CPU Mthly

  460,000 đ

 • Virtuozzo One

  Virtuozzo One

  MSP: 2 CPU Mthly

  310,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«