• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LENOVO - CARD LAN

 • QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA

  QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA

  MSP: 01CV760

  15,000,000 đ

 • ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM

  ThinkSystem 1Gb 2-port RJ45 LOM

  MSP: 7ZT7A00544

  1,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«