• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL DESKTOP

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  MSP: 70205619

  16,000,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  MSP: 70205616

  8,350,000 đ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3471 SFF

  MSP: 70205610

  11,250,000 đ

 • Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  MSP: 70205600

  15,600,000 đ

 • Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  Máy tính Dell Inspiron 3671MT

  MSP: 70205608

  12,300,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370050

  11,800,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370049

  11,600,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370047

  8,700,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370029

  8,500,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370046

  9,000,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370045

  7,900,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3671

  Máy tính Dell Vostro 3671

  MSP: 42VT370044

  6,800,000 đ

 • Máy tính Dell Inspiron 3670

  Máy tính Dell Inspiron 3670

  MSP: 70194507

  13,000,000 đ

 • Máy tính Dell Inspiron 3670

  Máy tính Dell Inspiron 3670

  MSP: 70189208

  12,400,000 đ

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  MSP: 42OC370004

  12,000,000 đ

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  MSP: 42OC370003

  11,550,000 đ

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  MSP: 42OC370002

  9,000,000 đ

 • Dell OptiPlex 3070 Micro

  Dell OptiPlex 3070 Micro

  MSP: 42OC370001

  8,800,000 đ

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  MSP: 42OT370003

  13,000,000 đ

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  MSP: 42OT370002

  11,600,000 đ

 • Máy tính Dell OptiPlex 3070

  Máy tính Dell OptiPlex 3070

  MSP: 42OT370W01

  13,000,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370034

  14,900,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370033

  14,100,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370032

  12,430,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370031

  11,400,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370030

  10,800,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370029

  8,900,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370028

  8,200,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT370027

  7,200,000 đ

 • Máy tính Dell Vostro 3670

  Máy tính Dell Vostro 3670

  MSP: 42VT37D026

  19,000,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913707997 (Mr Duy Cường )

  cuong.tran@ntm.com.vn