• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD HPE

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 756621-B21

  Liên hệ

 • HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 120GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 764923-B21

  Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATA SFF 2.5-in

  MSP: 756636-B21

  Liên hệ

 • HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  HP 240GB 6G SATASFF 2.5-in

  MSP: 764925-B21

  Liên hệ

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  MSP: 741151-B21

  Liên hệ

 • HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  HP 400GB 12G SAS SFF 2.5-in

  MSP: 741155-B21

  Liên hệ

 • HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  HP 480GB 6G SFF 2.5-in

  MSP: 756657-B21

  Liên hệ

 • HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 480GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  MSP: 764927-B21

  Liên hệ

 • HP 800GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  HP 800GB 6G SATA SFF 2.5-in SC

  MSP: 764929-B21

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«