• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   KHAY - GẮN Ổ CỨNG

 • DELL TRAY 2.5

  DELL TRAY 2.5

  MSP: DELL 2.5

  400,000 đ

 • DELL TRAY 3.5

  DELL TRAY 3.5

  MSP: DELL 3.5

  400,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«