• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SSD APACER

 • SSD Apacer AS450 240G

  SSD Apacer AS450 240G

  MSP: AP240GAS450B-1

  800,000 đ

 • SSD Apacer AS450 120G

  SSD Apacer AS450 120G

  MSP: AP120GAS450B-1

  600,000 đ

 • SSD Apacer AS340 240G

  SSD Apacer AS340 240G

  MSP: AP240GAS340G-1

  800,000 đ

 • SSD Apacer AS340 120G

  SSD Apacer AS340 120G

  MSP: AP120GAS340G-1

  600,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«