• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   SEAGATE

 • Seagate SkyHawk 4TB 3.5

  Seagate SkyHawk 4TB 3.5

  MSP: ST4000VX007

  2,700,000 đ

 • Seagate SkyHawk 3TB 3.5

  Seagate SkyHawk 3TB 3.5

  MSP: ST3000VX010

  2,070,000 đ

 • Seagate SkyHawk 2TB 3.5

  Seagate SkyHawk 2TB 3.5

  MSP: ST2000VX008

  1,500,000 đ

 • Seagate SkyHawk 1TB 3.5

  Seagate SkyHawk 1TB 3.5

  MSP: ST1000VX005

  1,050,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  MSP: BarraCuda Pro ST4000DM006

  2,830,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  MSP: BarraCuda Pro ST2000DM009

  1,580,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 6TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 6TB 3.5

  MSP: BarraCuda ST6000DM003

  4,300,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 4TB 3.5

  MSP: BarraCuda ST4000DM004

  2,630,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 3TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 3TB 3.5

  MSP: BarraCuda ST2000DM006

  1,950,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 2TB 3.5

  MSP: BarraCuda ST2000DM006

  1,450,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 1TB 3.5

  Ổ cứng Seagate 1TB 3.5

  MSP: BarraCuda ST1000DM010

  1,000,000 đ

 • Ổ cứng Seagate 500Gb 3.5

  Ổ cứng Seagate 500Gb 3.5

  MSP: BarraCuda ST500DM009

  850,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«