• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   MORNITOR - MÀN HÌNH

 • MONITOR DELL P2418HT

  MONITOR DELL P2418HT

  MSP: 70121546

  6,400,000 đ

 • MONITOR DELL U2419HC

  MONITOR DELL U2419HC

  MSP: 70197467

  5,900,000 đ

 • MONITOR DELL SE2219HX

  MONITOR DELL SE2219HX

  MSP: 70175796

  2,630,000 đ

 • MONITOR DELL E2318H

  MONITOR DELL E2318H

  MSP: 42ME2318H

  2,800,000 đ

 • MONITOR DELL E2219HN

  MONITOR DELL E2219HN

  MSP: 42ME2219HN

  2,450,000 đ

 • MONITOR DELL E1715S

  MONITOR DELL E1715S

  MSP: 70043142

  2,200,000 đ

 • MONITOR DELL E1916HV

  MONITOR DELL E1916HV

  MSP: 70065484

  1,700,000 đ

 • MONITOR DELL U2412M

  MONITOR DELL U2412M

  MSP: 70041014

  4,150,000 đ

 • MONITOR DELL AW2518HF

  MONITOR DELL AW2518HF

  MSP: 2NG2Y

  9,500,000 đ

 • MONITOR DELL PRO SE2417HG

  MONITOR DELL PRO SE2417HG

  MSP: 2NG2Y

  3,000,000 đ

 • MONITOR DELL PRO P2317H

  MONITOR DELL PRO P2317H

  MSP: H8HRT

  3,500,000 đ

 • MONITOR DELL PRO P1917S

  MONITOR DELL PRO P1917S

  MSP: 4R8R8

  3,700,000 đ

 • MONITOR DELL E2016H

  MONITOR DELL E2016H

  MSP: 3XP011

  1,950,000 đ

 • Monitor Dell P4317Q

  Monitor Dell P4317Q

  MSP: 42MP4317Q

  15,900,000 đ

 • Monitor Del U2717D

  Monitor Del U2717D

  MSP: 42MU2717D

  9,500,000 đ

 • Monitor Dell UP2716D

  Monitor Dell UP2716D

  MSP: 42MUP2716D

  11,600,000 đ

 • Monitor Dell UP2516D

  Monitor Dell UP2516D

  MSP: 42MPU2516D

  8,200,000 đ

 • Monitor Dell P2418HZ

  Monitor Dell P2418HZ

  MSP: 42MP2418HZ

  4,750,000 đ

 • Monitor Dell P2416D

  Monitor Dell P2416D

  MSP: 42MP2416D

  5,000,000 đ

 • Monitor Dell U2415

  Monitor Dell U2415

  MSP: 42MU2415

  5,000,000 đ

 • Monitor Dell E2316H

  Monitor Dell E2316H

  MSP: 42ME2316H

  2,800,000 đ

 • HP V223 21,5 inch Monitor

  HP V223 21,5 inch Monitor

  MSP: V5G70AA

  2,400,000 đ

 • LCD LENOVO ThinkVision

  LCD LENOVO ThinkVision

  MSP: E2054

  2,100,000 đ

 • LCD LENOVO LI2215sD

  LCD LENOVO LI2215sD

  MSP: 21,5 Full HD VGA

  2,100,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«