• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU - VI XỬ LÝ

 • Bộ xử lý Intel Pentium G4560

  Bộ xử lý Intel Pentium G4560

  MSP: 3.5 GHz 3MB

  1,400,000 đ

 • Intel Core i3-4160

  Intel Core i3-4160

  MSP: 3M 3.60 GHz

  2,400,000 đ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«