• 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THIÊN MINH
 • 0989 937 937

  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   CPU KM - VI XỬ LÝ

 • Intel Xeon E5506 2,13 GHz

  Intel Xeon E5506 2,13 GHz

  MSP: 4M Cache 2.13 GHz

  400,000 đ

 • Intel Xeon E5540

  Intel Xeon E5540

  MSP: 8M Cache 2.53 GHz

  400,000 đ

 • Intel Xeon E5606

  Intel Xeon E5606

  MSP: 8M Cache 2,13 GHz

  1,000,000 đ

 • Intel Xeon L5520

  Intel Xeon L5520

  MSP: 8M Cache 2,26 GHz

  500,000 đ

 • Intel Xeon X3430

  Intel Xeon X3430

  MSP: 8M Cache, 2.40 GHz

  Liên hệ

  • SEAGATE
  • CISCO
  • DELL
  • HPE
  • intel
  • lenovo
  • INTEL
  • supermicro
  • SAMSUNG
  • QNAP
  • SYNOLOGY
  TOP
  hỗ trợ khách hàng«