• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   MORNITOR - MÀN HÌNH

 • LCD HP V223

  LCD HP V223

  2,400,000 đ

  Mã sản phẩm: V5G70AA

 • LCD HP V194

  LCD HP V194

  1,700,000 đ

  Mã sản phẩm: V5E94AA

 • LCD LENOVO ThinkVision E2054

  LCD LENOVO ThinkVision E2054

  2,100,000 đ

  Mã sản phẩm: ThinkVision E2054

 • LCD LENOVO LI2215sD

  LCD LENOVO LI2215sD

  2,100,000 đ

  Mã sản phẩm: LI2215sD

 • LCD Dell SE2717H

  LCD Dell SE2717H

  47,000,000 đ

  Mã sản phẩm: SE2717H

 • LCD DELL SE2417HG

  LCD DELL SE2417HG

  3,100,000 đ

  Mã sản phẩm: SE2417HG

 • LCD Dell E2316H

  LCD Dell E2316H

  2,900,000 đ

  Mã sản phẩm: E2316H

 • LCD DELL E2016H

  LCD DELL E2016H

  2,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E2016H

 • LCD DELL E1916H

  LCD DELL E1916H

  1,900,000 đ

  Mã sản phẩm: E1916H

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn