• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

  3

   MICROSOFT WINDOWS

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

  Giá: Liên hệ

  (Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)

   Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012
  • Hãng sản xuất : MICROSOFT
  • Bảo hành :
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Lượt xem: 339

  Chọn mua

  Mua hàng

  Thông tin sản phẩm

  Gói này được bán riêng so với OLP, mua kèm với Windows Server Std 2012 OEM.

  User CALs

  Với User CAL, khi bạn mua CAL nó sẽ là quyền truy cập cho các người dùng vào các dịch vụ như storage, printing, không hạn chế các thiết bị mà họ cần dùng. Khi mua User CAL- nó sẽ có lợi khi nhân viên công ty roaming access to the corporate network using multiple devices, or from unknown devices, hoặc đơn giản là nhiều thiết bị hơn người dùng (more devices than users) trong doanh nghiệp.

  Client Access License based on user

  Client Access License based on user

  Device CALs

  Với DvcCAL, khi bạn bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy cập máy chủ Win Server, nó sẽ không hạn chế số lượng người dùng sử dụng thiết bị để truy cập vào máy chủ. DvcCAL là lựa chọn kinh tế và quản trị dễ dàng hơn nếu công ty bạn có những người dùng chia sẻ các thiết bị, ví dụ như các ca làm việc khác nhau (nhiều người dùng chung 1 máy tính PC)

  Client Access License based on device 

  Client Access License based on device

  Nguồn: Microsoft | Pacisoft Vietnam

  Tất cả các sản phẩm server cần một CAL cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập phần mềm máy chủ. Có 2 loại CAL là Device CALs và User CALs :

   Device CAL: giấy  phép cho thiết bị để mỗi người dùng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị)

   User CAL: giấy phép cho người dùng sử dụng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng người dùng

  CALs là phiên bản cụ thể. Chúng phải có cùng 1 version hoặc cao hơn so với phần mềm máy chủ .

  Điểm khác biệt giữa CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng là gì? 

  Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server dành cho Thiết bị cho phép một thiết bị (sử dụng bởi bất cứ người dùng nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ. Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server của Người dùng cho phép một người dùng (sử dụng bất cứ thiết bị nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ; Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Người dùng cũng tương tự như vậy.

  - WinsvrCAL 2012 có thể dùng để connect tới các phiên bản Winsvr trc đó (2008R2, 2008…)
  - Nhưng, với Winsvr 2012 thì chỉ có WinsvrCAL 2012 mới connect được.
  - (CONNECT ở đây là tính về mặt bản quyền, chứ mặt kĩ thuật thì không có)

  Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

  Ví dụ: Công ty Pacisoft Vietnam có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro; 1 máy chủ cài Windows Server 2012  Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2016 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail. 

  Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2012 Standard; Exchange Server 2016 Standard; Office 2016 Standard. Số lượng license công ty cần phải mua là:

  License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2012 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2016 Standard
  License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2016 Standard
  License cho quyền truy cập các ứng dụng chủ: 60 Device CAL cho Windows Server 2012; 100 User CAL cho Exchange Server 2016

  Chi tiết có thể tham khảo thêm tại (tiếng Anh): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license.aspx#tab=1

  The Get Genuine Kit helps your customers install genuine Windows software on their existing PCs. It provides a simple solution to help your customers get legal, deepen your customer relationship, and build your reputation as a trusted advisor. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Thông tin sản phẩm

  Gói này được bán riêng so với OLP, mua kèm với Windows Server Std 2012 OEM.

  User CALs

  Với User CAL, khi bạn mua CAL nó sẽ là quyền truy cập cho các người dùng vào các dịch vụ như storage, printing, không hạn chế các thiết bị mà họ cần dùng. Khi mua User CAL- nó sẽ có lợi khi nhân viên công ty roaming access to the corporate network using multiple devices, or from unknown devices, hoặc đơn giản là nhiều thiết bị hơn người dùng (more devices than users) trong doanh nghiệp.

  Client Access License based on user

  Client Access License based on user

  Device CALs

  Với DvcCAL, khi bạn bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy cập máy chủ Win Server, nó sẽ không hạn chế số lượng người dùng sử dụng thiết bị để truy cập vào máy chủ. DvcCAL là lựa chọn kinh tế và quản trị dễ dàng hơn nếu công ty bạn có những người dùng chia sẻ các thiết bị, ví dụ như các ca làm việc khác nhau (nhiều người dùng chung 1 máy tính PC)

  Client Access License based on device 

  Client Access License based on device

  Nguồn: Microsoft | Pacisoft Vietnam

  Tất cả các sản phẩm server cần một CAL cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập phần mềm máy chủ. Có 2 loại CAL là Device CALs và User CALs :

   Device CAL: giấy  phép cho thiết bị để mỗi người dùng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị)

   User CAL: giấy phép cho người dùng sử dụng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng người dùng

  CALs là phiên bản cụ thể. Chúng phải có cùng 1 version hoặc cao hơn so với phần mềm máy chủ .

  Điểm khác biệt giữa CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng là gì? 

  Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server dành cho Thiết bị cho phép một thiết bị (sử dụng bởi bất cứ người dùng nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ. Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server của Người dùng cho phép một người dùng (sử dụng bất cứ thiết bị nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ; Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Người dùng cũng tương tự như vậy.

  - WinsvrCAL 2012 có thể dùng để connect tới các phiên bản Winsvr trc đó (2008R2, 2008…)
  - Nhưng, với Winsvr 2012 thì chỉ có WinsvrCAL 2012 mới connect được.
  - (CONNECT ở đây là tính về mặt bản quyền, chứ mặt kĩ thuật thì không có)

  Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

  Ví dụ: Công ty Pacisoft Vietnam có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro; 1 máy chủ cài Windows Server 2012  Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2016 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail. 

  Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2012 Standard; Exchange Server 2016 Standard; Office 2016 Standard. Số lượng license công ty cần phải mua là:

  License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2012 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2016 Standard
  License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2016 Standard
  License cho quyền truy cập các ứng dụng chủ: 60 Device CAL cho Windows Server 2012; 100 User CAL cho Exchange Server 2016

  Chi tiết có thể tham khảo thêm tại (tiếng Anh): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/client-access-license.aspx#tab=1

  The Get Genuine Kit helps your customers install genuine Windows software on their existing PCs. It provides a simple solution to help your customers get legal, deepen your customer relationship, and build your reputation as a trusted advisor. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

   sản phẩm cùng loại

 • Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165)

  Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165)

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Svr Std 2012

 • Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Svr Std 2016

 • Win Pro 10 Win32/64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  Win Pro 10 Win32/64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Win Pro 10 Win32/64

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012 1pk 5 Clt

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012 1pk

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn