Thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán

Thanh toán chuyển khoản

Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VietComBank - Chi nhánh Phú Thọ
 Công ty Cổ phần Nhật Thiên Minh
 Số tài khoản: 0421003866007

 

 Ngân hàng Á Châu - Phòng Giao dịch Vạn Hạnh
 Công ty Cổ phần Nhật Thiên Minh
 Số tài khoản: 143075539
 
 
Lưu ý:
- Sau khi chuyển khoản, vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền và email đến: minh.luu@ntm.com.vn để chúng tôi tiến hành giao hàng.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn chuyển tiền nhầm hoặc không phải tài khoản ghi trên website của NTM.