• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   RAM - BỘ NHỚ

 • GKILL AEGIS 4GB 1600

  GKILL AEGIS 4GB 1600

  700,000 đ

  Mã sản phẩm: AEGIS 4G

 • Kingmax 8GB DDR4 bus 2400

  Kingmax 8GB DDR4 bus 2400

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Kingmax 8GB

 • Kingmax 4GB DDR4 bus 2400

  Kingmax 4GB DDR4 bus 2400

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Kingmax 4GB

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn