• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2

  Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD P2

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Office Home and Business 2016

 • Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165)

  Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73 - 06165)

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Svr Std 2012

 • Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Svr Std 2016

 • Win Pro 10 Win32/64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  Win Pro 10 Win32/64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Win Pro 10 Win32/64

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012 1pk 5 Clt

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012 1pk

 • Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

  Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: Windows Server CAL 2012

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn