Thêm vào giỏ hàng thành công.

Dell PowerEdge T30 - E3-1225v5
Mã SP: T30 4x3.5"
15,000,000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Đặt hàng