Thêm vào giỏ hàng thành công.

Intel Core i5-6600
Mã SP: i5-6600
5,280,000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Đặt hàng