• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • Heatsink for CPU For R730

  Heatsink for CPU For R730

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R730

 • Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  Heatsink for CPU 120W/160W For R630

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R630

 • Heatsink for CPU For R530

  Heatsink for CPU For R530

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R530

 • Heatsink for CPU For R430

  Heatsink for CPU For R430

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink R430

 • Heatsink for CPU 105W/160W

  Heatsink for CPU 105W/160W

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: Heatsink T630

 • Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor) for External MD14xx Only

  Raid PERC H830 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor) for External MD14xx Only

  6,100,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H830P

 • Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 2Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,500,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730P

 • Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  Raid PERC H730 1Gb NV Cache Raid Controller (Integrated or Adaptor)

  6,200,000 đ

  Mã sản phẩm: PERC H730

 • Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 750W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T630, R530, R630, R730

 • Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 550W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For R430

 • Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 495W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For T330, T430

 • Single Hot Plug Power Supply 350W(1+0)

  Single Hot Plug Power Supply 350W(1+0)

  3,000,000 đ

  Mã sản phẩm: For R330

 • DVD+/-RW Sata Internal

  DVD+/-RW Sata Internal

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: DVD-RW

 • vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 16GB SD Card for iDRAC Enterprise

  2,000,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 16Gb

 • vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  vFLASH, 8GB SD Card for iDRAC Enterprise

  1,500,000 đ

  Mã sản phẩm: vFLASH 8Gb

 • iDRAC8

  iDRAC8

  2,500,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC8

 • iDRAC Port

  iDRAC Port

  1,000,000 đ

  Mã sản phẩm: iDRAC Port

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn