• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   LENOVO 3.5 INCH

 • IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  IBM 500GB 3.5in SS 7200 RPM SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 39M4514

 • IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  IBM 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 43W7622

 • IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6092

 • IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6097

 • IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 49Y6102

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9786

 • IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9802

 • IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  IBM 1TB 3.5in 7.2K 6Gbps SS SATA

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9806

 • IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2SS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9814

 • Lenovo IBM 3.5in 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 6Gbs G2SS

  Lenovo IBM 3.5in 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 6Gbs G2SS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9810

 • Lenovo IBM 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 00YL702

 • Lenovo IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9790

 • Lenovo IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Lenovo IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 81Y9794

 • Lenovo IBM 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS 512e

  Lenovo IBM 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5 G2HS 512e

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 00FN208

 • Lenovo IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS 512e

  Lenovo IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5 G2HS 512e

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 00FN143

 • Lenovo ThinkSystem 3.5 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Lenovo ThinkSystem 3.5 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7XB7A00041

 • Lenovo ThinkSystem 3.5 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Lenovo ThinkSystem 3.5 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7XB7A00042

 • Lenovo ThinkSystem 3.5 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Lenovo ThinkSystem 3.5 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7XB7A00038

 • Lenovo ThinkSystem 3.5 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Lenovo ThinkSystem 3.5 4TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7XB7A00043

 • Lenovo ThinkSystem 3.5 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Lenovo ThinkSystem 3.5 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n

  Liên hệ

  Mã sản phẩm: 7XB7A00039

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn