• 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

 • 0989 999 937
  0968 508 508

 • 0 sản phẩm

   DELL

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE - E3 1225v5

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE - E3 1225v5

  22,000,000 đ

  Mã sản phẩm: E3 1225v5

 • Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  Dell Precision Tower 3620 XCTO BASE

  24,000,000 đ

  Mã sản phẩm: i7 6700

  TOP
  hỗ trợ khách hàng«
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0989999946 (Mr Tuấn Anh )

  anh.pham@ntm.com.vn

 • Nhân viên kinh doanh

  0913707997 (Mr Duy Cường)

  cuong.tran@ntm.com.vn

 • NHÂN VIÊN KINH DOANH

  0913474378 (Mr Trần Phương)

  phuong.tran@ntm.com.vn